Twój koszyk jest w tej chwili pusty.

prawa autorskie

Warunki korzystania z serwisu

Stosunek prawny i uwagi ogólne

1.1. Efektywność. Niniejsze warunki korzystania z serwisu obowiązują od dnia 27 października 2021 r.

1.2. Stronie internetowej. Na potrzeby niniejszego dokumentu nasza strona internetowa oznacza zbiór wszystkich stron internetowych składających się na naszą stronę internetową obsługiwany pod adresem http://jawinner.com oraz wszystkie podstrony.

1.3. Sekcja ograniczona. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastrzeżona sekcja oznacza dowolną witrynę lub grupę witryn w witrynie, które podlegają określonym zasadom dostępu do nich, takim jak opłaty lub konieczność rejestracji i późniejszego logowania. Która strona należy do sekcji zastrzeżonej jest wskazana w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej.

1.4. Usługa. Na potrzeby niniejszego dokumentu usługa oznacza usługę społeczeństwa informacyjnego, z której korzystasz korzystając z naszej strony internetowej i której dostawcą jest spółka handlowa GP novum sro, z siedzibą Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, numer identyfikacyjny 28155483, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, w sekcji c, wstawka 20704, NIP CZ28155483 (dla celów niniejszego dokumentu tylko "my" lub odpowiednie wyrażenia). Korzystając z usługi, powstaje stosunek prawny między nami a odbiorcą usługi (na potrzeby niniejszego dokumentu tylko „ty” lub odpowiednie warunki).

1.5. Zawartość sieci. Na potrzeby niniejszego dokumentu treści internetowe, które udostępniamy Ci w ramach usługi oznaczają wszelkie dane, które otrzymujesz od nas na podstawie Twojego żądania wprowadzonego przez przeglądarkę internetową, w szczególności teksty, obrazy, ale także kody źródłowe teren.

1.6. Zakres usług. W ramach świadczenia tej usługi nie jest gwarantowany żaden minimalny zakres. Usługa może być czasowo lub trwale niedostępna w całości lub w części. Jego interfejs użytkownika, wygląd lub funkcjonalność mogą ulec zmianie lub zostać usunięte według naszego wyłącznego uznania, co nie podlega uprzedniemu powiadomieniu.

1.7. Cena usługi. Usługa świadczona jest przez nas bezpłatnie. Płacisz za sprzęt, oprogramowanie i łączność z tą usługą. Bezpłatny dostęp nie dotyczy odcinków zastrzeżonych.

1.8. Zastrzeżenie zmiany warunków. Niniejsze warunki korzystania z witryny mogą od czasu do czasu ulegać zmianie i aktualizacji. Zanim zaczniesz korzystać z treści internetowych, Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z aktualną wersją.

1.9. Ogólne ograniczenia. Zabronione jest używanie jakichkolwiek środków w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa związanych z tą usługą lub innymi naszymi usługami, powiązanymi lub innymi usługami internetowymi i witrynami lub sieciami komputerowymi.

1.10. Zastrzeżenie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w związku z tą usługą, a także z uzgodnionym ograniczeniem kwoty odszkodowania za jakąkolwiek taką szkodę w wysokości 0 CZK.

prawa autorskie

2.1. Wykluczenie licencji. Jeśli zawartość sieciowa jest w całości lub w części chroniona prawem autorskim i o ile nie określono inaczej w indywidualnym składniku zawartości sieciowej, nie udzielamy użytkownikowi licencji na zawartość sieciową i nie możemy jej używać bez ograniczeń prawnych i wyjątków bez naszej wyraźnej zgody.

2.2. Prawa do baz danych. Nie jesteś upoważniony do wyodrębniania lub innego korzystania z naszych baz danych bez naszej wyraźnej zgody. Ponadto zgadzasz się nie robić tego w odniesieniu do naszych baz danych, które nie są objęte ochroną prawa autorskiego.

2.3. Spinki do mankietów. Umieszczając łącze do Witryny, przyjmujesz do wiadomości, że nie możesz udostępniać stronom trzecim łącza, które omija nasze środki kontroli bezpieczeństwa lub dystrybucji treści, takie jak łącza dostępne tylko w zastrzeżonych sekcjach lub zalogowani użytkownicy. We wszystkich przypadkach zastrzegamy sobie również prawo do zmiany struktury i zawartości serwisu lub wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących środków kontroli treści, co może skutkować wadliwym działaniem wcześniej pozyskanych treści. Przyjmujesz do wiadomości, że w takim przypadku nie przysługuje Ci odszkodowanie za jakiekolwiek szkody.

Umieszczanie treści użytkownika w sieci

3.1. Sprawdź swoją treść. Twoje działania w ramach tej usługi co do zasady nie są przez nas badane, zatwierdzane ani moderowane i nie weryfikujemy ich zgodności z prawem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania różnych rodzajów treści, zarówno przed, jak i po ich opublikowaniu, oraz do filtrowania lub uniemożliwiania dostępu do treści (na przykład poprzez opóźnienie spamu lub zniesławiających komentarzy lub poprzez zauważenie rozpoznanych nielegalnych treści).

3.2. Nośnik danych. W ramach tej usługi umożliwiamy przesyłanie i przechowywanie plików w obsługiwanym przez nas magazynie (zwanym dalej „przesyłanymi treściami”). Przyjmujesz do wiadomości, że w ramach tej części tej usługi nie gwarantujemy, że przesłane treści pozostaną niezmienione lub dostępne. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w związku z utratą lub uszkodzeniem nagranych treści.

3.3. Prawa i obowiązki prawne osób trzecich w związku z przechowywaniem plików. Przesyłając treści za pośrednictwem tej usługi, potwierdzasz, że masz wystarczające prawa, aby to zrobić, w szczególności, że przesłane treści nie podlegają ochronie prawnej lub że jesteś autorem lub wykonawcą praw do przesyłanych treści w odpowiednim zakresie . Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że jeśli dowiemy się, że pewne treści zostały nieautoryzowane przesłane lub przesłane za pośrednictwem naszego serwisu, mamy prawo do ich usunięcia lub uniemożliwienia bez uprzedzenia oraz do współpracy z władzami w wykrywaniu wszelkich nielegalnych działań. które mogą obejmować przekazywanie przechowywanych danych operacyjnych i lokalizacji o Tobie.

3.4. Funkcje związane z przesyłaniem danych użytkownika do sieci. W ramach tej usługi zapewniamy również:

3.4.1. możliwość dodawania publicznych komentarzy, 3.4.2. możliwość dyskusji na forum,

W związku z powyższym terminy „kontrola treści”, „przechowywanie plików” oraz „prawa i obowiązki prawne stron trzecich dotyczące przechowywania plików” mają zastosowanie mutatis mutandis, przy czym „przesłana treść” jest uważana za odpowiednią opcję z poprzedniej listy . W takim przypadku mogą wystąpić treści o charakterze bezprawnym, np. w przypadku udostępniania tekstów chronionych prawem autorskim, obraźliwych wypowiedzi przeciwko innym osobom lub nieuprawnionego oferowania towarów lub usług chronionych prawem znaków towarowych.

 

 

Translation missing: pl.general.search.loading