Bevásárlókosara jelenleg üres.

Megvédünk téged

Személyes adatok védelme

Alapinformációk

1.1. Dokumentum tartalma. Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan dolgozzuk fel a látogatóktól, az e-kereskedelmi ügyfelektől és másoktól származó személyes adatokat. Itt megtudhatja különösen, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, miért és milyen alapon tesszük ezt, kinek adjuk át, és azt is, hogy milyen jogai vannak a kezelésükkel kapcsolatban. A személyes adatok minden feldolgozása az Európai Unió 1. sz. 2016/679, a személyes adatok védelméről, közismert nevén GDPR.

1.2. A mi álláspontunk. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi ismertetett tevékenységet a GP novum s.r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice, 28155483 azonosítószámú, a tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett GP novum s.r.o. gazdasági társaság végzi ügyintézői pozícióban. České Budějovice c. szakaszában írja be a 20704-es adószámot, CZ28155483 (a jobb érthetőség kedvéért a továbbiakban "mi"). Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg az alábbiakban leírt célokat, amelyekből személyes adatait gyűjtjük, meghatározzuk az adatkezelés módjait, és felelősek vagyunk azok megfelelő végrehajtásáért.

1.3. A személyes adatok kezelésének köre. Az általunk kezelt személyes adatok a következők: 1.3.1. azonosító adatok (különösen vezeték- és utónév vagy azonosító szám és

vállalkozók esetén adóazonosító jel),
1.3.2. elérhetőségek (különösen cím, e-mail cím és telefonszám),

1.3.3. a rendelésekre és tranzakciókra vonatkozó adatok (különösen a megrendelt áruk és szolgáltatások, a kiválasztott fizetési és szállítási mód és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk),

1.3.4. a kölcsönös kommunikációra vonatkozó adatok (különös tekintettel a tartalomra és a köztünk és Ön közötti kommunikációhoz kapcsolódó egyéb adatokra),

1.3.5. regisztrációs és beállítási adatok (különösen a felhasználói fiókjához kapcsolódó adatok, ha Ön nálunk regisztrál, valamint szolgáltatásaink beállításainak adatai),

1.3.6. a weboldalunk használatával kapcsolatos adatok (különös tekintettel az IP-címre, az Ön készülékére vonatkozó adatokra, a cookie-k használatával nyert adatokra vagy a webhelyünkön végzett tevékenységére vonatkozó adatok).

1.3. A személyes adatok kezelésének köre. Az általunk kezelt személyes adatok a következők: 1.3.1. azonosító adatok (különösen vezeték- és utónév vagy azonosító szám és

vállalkozók esetén adóazonosító jel),
1.3.2. elérhetőségek (különösen cím, e-mail cím és telefonszám),

1.3.3. a rendelésekre és tranzakciókra vonatkozó adatok (különösen a megrendelt áruk és szolgáltatások, a kiválasztott fizetési és szállítási mód és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk),

1.3.4. a kölcsönös kommunikációra vonatkozó adatok (különös tekintettel a tartalomra és a köztünk és Ön közötti kommunikációhoz kapcsolódó egyéb adatokra),

1.3.5. regisztrációs és beállítási adatok (különösen a felhasználói fiókjához kapcsolódó adatok, ha Ön nálunk regisztrál, valamint szolgáltatásaink beállításainak adatai),

1.3.6. a weboldalunk használatával kapcsolatos adatok (különös tekintettel az IP-címre, az Ön készülékére vonatkozó adatokra, a cookie-k használatával nyert adatokra vagy a webhelyünkön végzett tevékenységére vonatkozó adatok).

Miért és hogyan kezeljük személyes adatait?

2.1. Weboldal üzemeltetése. Ha meglátogatja weboldalunkat, személyes adatait annak megfelelő működése érdekében kezeljük, azon jogos érdekünk alapján, hogy szolgáltatásainkat az interneten keresztül nyújtsuk.

2.2. Szolgáltatásaink fejlesztése, fejlesztése. Személyes adatait a weboldal forgalmának mérése, valamint szolgáltatásaink értékelését és fejlesztését szolgáló statisztikák és nyilvántartások készítése céljából is kezeljük, a weboldal forgalmának nyomon követéséhez, valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez és optimalizálásához fűződő jogos érdekünk alapján.

2.3. Az elégedettség felderítése. Szolgáltatásainkkal való elégedettségének megállapítása érdekében személyes adatait az Ön visszajelzésének megismeréséhez fűződő jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel.

2.4. Biztonság és tesztelés. Weboldalunk és minden egyéb szolgáltatásunk kibertámadásokkal és csalással szembeni védelme, valamint új funkciók és változások tesztelése

Személyes adatait szolgáltatásaink biztosításához és javításához fűződő jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel.

2.5. Jogi védelem és belső ellenőrzés. Személyes adatait jogos érdekeink alapján kezeljük a jogi igények, valamint belső nyilvántartásunk és ellenőrzésünk védelme érdekében.

2.6. Üzleti üzenetek küldése az ügyfeleknek. Ha egy megrendeléssel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban elektronikus elérhetőségeket kapunk Öntől, akkor a promóciónkhoz fűződő jogos érdekünk alapján az Ön személyes adatait termékeink és szolgáltatásaink további kínálása céljából is feldolgozhatjuk, kivéve, ha Ön ezt visszautasította. hogy ezt tegye.

2.7. Üzleti közlemények küldése hozzájárulás alapján. Az Ön hozzájárulása alapján személyes adatait üzleti üzenetek küldése céljából kezeljük.

2.8. Online hirdetés. Személyes adatokat feldolgozhatunk annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg webhelyünkön és harmadik felek webhelyein a promóciónkhoz fűződő jogos érdekeink alapján.

2.9. Törvényi kötelezettségeink teljesítése. Személyes adatait ezenkívül jogi kötelezettségeink céljaiból és teljesítése alapján is kezeljük, különösen a hatóságok tájékoztatásával kapcsolatban.

2.10. Szerződések teljesítése, megkötése. Személyes adatait a köztünk és Ön között kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint e szerződések megkötése érdekében kezeljük. Ezenkívül feldolgozhatjuk az áruk és egyéb lehetséges szolgáltatások címzettjeinek és egyéb címzettjeinek személyes adatait.

2.11. Vevőszolgálat. Rendelési igényének feldolgozása érdekében személyes adatait a köztünk és Ön között létrejött szerződések teljesítésére és e szerződések megkötésére vonatkozó kötelezettség alapján kezeljük. Egyéb lehetséges kérések feldolgozása során személyes adatait a megfelelő támogatást nyújtó szolgáltatásaink nyújtásához fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük.

2.12. Tárolási idő. A személyes adatokat csak a személyes adatkezelés meghatározott céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk. A személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul megsemmisítjük. A személyes adatokat általában az elévülési idő időtartamáig (általában 3 évig) és annak lejárta után egy évig őrizzük meg, figyelembe véve az elévülési idő lejártakor benyújtott esetleges igényeket. Ezenkívül a következő különleges tárolási időszakok érvényesek:

2.12.1. Bírósági és egyéb eljárások esetén az Ön személyes adatait az eljárás időtartamához és az elévülési idő lejártát követő fennmaradó részéhez szükséges mértékben kezeljük.

2.12.2. Személyes adatait az ügyfeleknek szóló üzleti üzenetek küldéséhez mindaddig feldolgozzuk, amíg Ön meg nem tagadja az üzleti üzenetek küldését.

2.12.3. Személyes adatait az Ön hozzájárulásával kereskedelmi kommunikáció küldése céljából addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatok kezeléséhez adott előzetes hozzájárulását.

2.12.4. Jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében a személyes adatokat a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.

Kinek adják át a személyes adatokat?

3.1. Processzorok. A személyes adatok feldolgozásához más, adatfeldolgozói pozícióban lévő jogalanyok szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik csak az utasításaink szerint dolgoznak fel személyes adatokat. Ezek különösen:

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

3.2. Rendszergazdák. rendszergazdák:

IT szolgáltatók és egyéb technológiai beszállítók, elemző és marketing eszközök üzemeltetői, kommunikációs eszközök szolgáltatói,
ügyfél-elégedettségi program üzemeltetői.

Személyes adatait elérhetővé teheti más, a pozícióban lévő entitások számára

a szerződés teljesítésében részt vevő beszállítóink, így különösen a fuvarozók és 3.2.2. reklámrendszerek és közösségi hálózatok üzemeltetői.

3.3. Átvitel az EU-n kívül. Egyes esetekben az Ön személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatók, akár az Art. szerinti megfelelő védelemről szóló határozat alapján. 45 GDPR, megfelelő garanciák az Art. 46 GDPR, vagy az Art. szerinti kivételek. 49 GDPR.

Az Ön jogai

4.1. A személyes adatalany jogai. Személyes adataival kapcsolatban Önnek jogában áll:

4.1.1. kérheti a pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítését úgy, hogy ha úgy találja, hogy az Önről kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, akkor Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse azokat,

4.1.2. Kérjen megerősítést arról, hogy az adatkezelés folyamatban van, és ha igen, az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos információkat a cikkben meghatározott mértékben. 15 GDPR, valamint a kezelt adatok másolata (a további másolatokért jogosultak vagyunk a szükséges költségek fedezésére díjat felszámítani),

4.1.3. bizonyos esetekben joga van személyes adatainak törléséhez. Személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha már nincs szükségünk rájuk abból a célból, amelyből feldolgoztuk, vagy ha gyakorolja az adatkezelés elleni tiltakozási jogát, és úgy találjuk, hogy már nem állnak fenn olyan jogos érdekeink, amelyek azt mutatja, hogy a személyes adatok általunk végzett feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező érvényű előírásoknak. Ez a jog azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, archiválás, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célból, vagy jogi igényeink megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez. .

4.1.4. gyakorolja a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jogát. Ez a jog neked

3.2.1.
fizetési rendszer üzemeltetők,

lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje személyes adatainak megjelölését, és azt, hogy ezen adatok ne legyenek további kezelési műveletek alá vetve - ebben az esetben azonban nem örökre (mint a törlési jog esetében), hanem korlátozott ideig. időtartam. Korlátoznunk kell a személyes adatok kezelését, ha megtagadja a személyes adatok pontosságát, mielőtt megállapodnánk abban, hogy melyik adat helyes, vagy ha személyes adatait megfelelő jogalap nélkül dolgozzuk fel (pl. azon túl, amit feldolgoznunk kell), de csak a korlátozásuknak adjon elsőbbséget (pl. ha elvárja tőlünk, hogy a jövőben ilyen adatokat adjunk át nekünk), vagy a fenti adatkezelési célokhoz már nincs szükségünk személyes adatokra, de Ön jogi igényeinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és kötelesek vagyunk korlátozni az Ön személyes adatainak kezelését arra az időtartamra, amely alatt tároljuk, ha tiltakozása indokolt.

4.1.5. kérheti személyes adatok továbbítását az Ön hozzájárulásával vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén,

4.1.6. tiltakozunk személyes adatainak jogos érdekünk alapján történő kezelése ellen. Leállítjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha komoly jogos okok indokolják az adatkezelés folytatását. A marketing tevékenységgel szembeni kifogás esetén ezeket a tevékenységeket minden esetben megszüntetjük,

4.1.7. bármikor kifejezni egyet nem értését személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével, valamint visszavonhatja a személyes adatok bármely más célú kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, kivéve, ha az adatkezelés célja jogos érdekeinkből fakadó szerződéses kötelezettségek, kötelezettségek vagy egyéb célok.

4.2. A jogok gyakorlásának módja. Jogait az alábbi módok egyikén gyakorolhatja: 4.2.1. e-mailben az e-mail címünkre.

4.3. Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz. Abban az esetben, ha meggyőződik arról, hogy személyes adatainak kezelése részünkről megsértette a GDPR-t, jogosult panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, amelynek székhelye alezredes. Sochora 27, 170 00 Prága 7 (http://www.uoou.cz).

Cookie-k

5.1. Az eszközön tárolt fájlok későbbi eléréshez (ideiglenes fájlok). Weboldalunk használhat süti technológiát (és esetleg más hasonló elven működő technológiákat, mint például a Web Storage). Ez azt jelenti, hogy kis adatfájlokat tárolunk egy erre a célra kialakított helyen a készülék memóriájában, ami lehetővé teszi számunkra a szolgáltatás nyújtását és annak további fejlesztését. Az egyszerűség kedvéért ezeket a technológiákat "cookie-knak" fogjuk nevezni.

5.2. A szolgáltatás nyújtásához szükséges cookie-k. Egyes sütik technológiailag szükségesek a szolgáltatás biztosításához. Ez azt jelenti, hogy tárolásuk nem kerülhető el a szolgáltatás funkcionalitásának megőrzése mellett. Ezek főként a következő cookie-k:

5.2.1. a megrendeléssel kapcsolatos választásainak mentése,

5.2.2. webbeállítások mentése,

5.2.3. az informatikai biztonság biztosítása.

5.3. Más típusú sütik. Néhány cookie-t tárolunk, hogy jobb minőségű és az Ön preferenciáira szabottabb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ennek részeként cookie-kat tárolhatunk az Ön készülékén:

5.3.1. a forgalom elemzésének és a weboldal használatának biztosítására, beleértve a harmadik féltől származó cookie-k,

5.3.2. hirdetési célokra, hogy az Ön igényeire szabott hirdetéseket jelenítsen meg oldalunkon és más webhelyeinken, beleértve a harmadik féltől származó cookie-k,

5.3.3. kapcsolatok biztosítása közösségi hálózatokhoz, beleértve a harmadik féltől származó cookie-k, 5.3.4. hogy oldalunkat Önre szabhassuk,
5.3.5. földrajzi helyzetének meghatározásához.

5.4. Cookie-tárolási beállítások. Weboldalunkon beállíthatja a cookie-k használatát az eszköze megfelelő beállításain belül, például a cookie-k letiltásával, ha nem ért egyet a weboldalunkon történő használatukkal. Ha ezt a lehetőséget használja, akkor tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egyes részei nem működnek megfelelően.

Translation missing: hu.general.search.loading