fbpx

Winbuilders

SHARP FEATURES ON THE FACE

Six-pack has its charm, but it won´t make the first impression. Sharp face features do! Our tool Winbuilders will help you shape and harden your jaws so you will achieve higher attractiveness and self-confidence. All in a few weeks.

Price 49€ incl. tax

Caffeine chewing gum

Winning energy

We are preparing for you

Winshapers

Jiří Plášil (CEO Jawinner)

OUR MISSION

Our goal is to develop and manufacture medical devices that will strengthen not only your physical health but also your self-confidence. We are still in the start-up phase, but that does not mean that we do not have great ambitions – it is quite the opposite.

We want our products to bring the greatest possible health and aesthetic benefits to our customers, which is why we have devoted more than two years to their development. We cooperate with leading Czech and international orthodontists. Thanks to this, we bring a unique product that is unparalleled in our country.

Before and after

What is behind the magic of chewing?

For men

For woman

Instagram

Follow us

We will asnwer

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Strengthening these muscles has many benefits – as in the case of strengthening any other body parts. Thanks to the systematic challenging of the muscles, they grow and draw. The user thus obtains sharper facial features in the lower jaws.

If you train regularly, you will notice the first results within 3-6 weeks.

Do not train for more than 20 minutes per day. Excessive training could lead to jaw pain due to overload.

All exercises are listed in the section guides.

DO YOU WANT TO GET INFORMED?

FILL IN YOUR EMAIL ADDRESS

Other products are currently being manufactured. If you want to be the first to be informed about their availability, fill in your e-mail address here.

Our goal is to develop and manufacture medical devices that will strengthen not only your physical health, but also your self-confidence

Pages

Winbuilders

SHARP FEATURES ON THE FACE

Six-pack has its charm, but it won´t make the first impression. Sharp face features do! Our tool Winbuilders will help you shape and harden your jaws so you will achieve higher attractiveness and self-confidence. All in a few weeks.

Price 49€ incl. TAX

Caffeine chewing gum

Winning energy

We are preparing for you

Winshapers

Jiří Plášil (CEO Jawinner)

OUR MISSION

Our goal is to develop and manufacture medical devices that will strengthen not only your physical health but also your self-confidence. We are still in the start-up phase, but that does not mean that we do not have great ambitions – it is quite the opposite.

We want our products to bring the greatest possible health and aesthetic benefits to our customers, which is why we have devoted more than two years to their development. We cooperate with leading Czech and international orthodontists. Thanks to this, we bring a unique product that is unparalleled in our country.

Before and after

WHAT IS BEHIND
THE MAGIC OF CHEWING?

Instagram

Follow us

We will answer

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Strengthening these muscles has many benefits – as in the case of strengthening any other body parts. Thanks to the systematic challenging of the muscles, they grow and draw. The user thus obtains sharper facial features in the lower jaws.

If you train regularly, you will notice the first results within 3-6 weeks.

Do not train for more than 20 minutes per day. Excessive training could lead to jaw pain due to overload.

All exercises are listed in the section guides.

DO YOU WANT TO GET INFORMED?

FILL IN YOUR EMAIL ADDRESS

Other products are currently being manufactured. If you want to be the first to be informed about their availability, fill in your e-mail address here.

Our goal is to develop and manufacture medical devices that will strengthen not only your physical health, but also your self-confidence

Links

Pay simple

BE SUCCESSFUL AT THE FIRST SIGHT

Increase your chances of achieving your personal and work goals. According to surveys, people with sharp jawlines appeal successful and more dominant, which is why they have better potential to get desired job or partner.. When you look at the world’s most famous actors and other performers, most of them have sharp facial features. That is no coincidence.

You do not need to curse your genetics. You just need to start forming your face muscles and your featureless face lines will start to pop up. Our Winshapers are designed directly for this purpose. You can chew only a few minutes per day – the great advantage is that you can do this during almost any other activity. You will soon see positive physical changes and positive reactions from people around you.

FAREWELL TO YOUR DOUBLE CHIN

Are you looking for guaranteed ways to get rid of your double chin? Dietary adjustment and overall weight loss will certainly do, but there are also practices with a local effect. Some recommend special exercises designed to strengthen the muscles of your face and neck. But who finds the time and space to devote to these exercises today?

Then some do not want to delay double-chin exercises and the solution for them is operative removal of their double chin. This method can be fast and effective for a while, but it only solves the problem aesthetically and does not guarantee that your second chin will not return in a few years.

Our Winshapers represent the middle course.It will save you a lot of money you would spend on drastic procedures, as well as a lot of time spent exercising. You can chew during any activity. You will strengthen the muscles of the upper and lower jaws and watch your double chin successively disappear.

GIVE SUPPORT TO THE HEALTHY SLEEP

Snoring and sleep apnoea endangers the quality of not only your sleep but also those around you. If you or your partner have snoring problems, you know the hints and skirmishes associated with it. One sleeps contentedly, while the other tries to get him to at least turn on his side in the middle of the night before they can fall asleep.

However, it is not just the inconvenience caused to others. Snoring can turn into sleep apnoea, which can be extremely dangerous. During it, there is a characteristic interruption of breathing, which results in insufficient oxygenation of the body and subsequent frequent arousal.

In extreme cases, this situation must be addressed by using an oxygen mask during sleep or even surgery. However, you do not have to rely on such an invasive solution of sleep apnoea and snoring. Our jaw booster has the potential to provide a way to stop snoring and prevent dangerous respiratory interruptions during sleep. Just a few minutes a day will make an enormous difference.

GET A WONDERFUL AND HEALTHY SMILE

When you use a muscle, it naturally becomes stronger. It is the same with teeth and gums. Weakened gums are more prone to inflammation and subsequent periodontitis, in which one can even lose teeth. The teeth then have difficulty resisting the action of plaque and unwanted bacteria, the action of which forms caries on them.

Every dentist will tell you that the basis of how to have healthy teeth and gums is proper dental hygiene. However, this includes not only the classic toothbrush but also the interdental ones. In addition, your set should also include a single-bundle toothbrush, with which you can get to hard-to-reach places. Regular dental hygiene visits and preventive check-ups are also a matter of course.

But the basis of a beautiful smile is not just hygiene. If you feel that you should do something extra for your oral cavity, Winbuilders and Winshapers are just for you. By chewing them, you naturally strain your teeth and gums, which makes them stronger and more resistant to decay.

Buďte úspěšní na pohled

Zvyšte své šance na dosažení svých osobních i pracovních cílů. Průzkumy ukazují, že lidé s výraznými čelistmi působí úspěšně a dominantně, a tak mají větší potenciál získat vytoužené zaměstnání či partnera. Když se podíváte na světově nejúspěšnější herce a další umělce, většina z nich má ostřejší rysy v obličeji, což není žádná náhoda.

Nemusíte však nutně proklínat svou genetiku. Stačí začít posilovat vaše obličejové svaly a vaše doposud nevýrazné kontury v obličeji začnou vynikat. Naše winshapers jsou pro tento účel přímo určené. Stačí žvýkání obětovat jen pár minut denně – velkou výhodu má v tom, že se mu můžete věnovat prakticky při jakékoliv aktivitě. Brzy na sobě uvidíte pozitivní fyzické změny a nedlouho poté na na ně začne příznivě reagovat i vaše okolí.

Dejte sbohem dvojité bradě

Hledáte zaručené způsoby jak se zbavit dvojité brady? Úprava stravy a celkové hubnutí jistě udělá své, existují však i praktiky s lokálním účinkem. Někteří doporučují speciální cviky, které mají za úkol posílit svaly obličeje a krku. Kdo si však v dnešní době reálně najde čas a prostor na to, aby se těmto cvikům věnoval?

Pak jsou tu ti, kteří se nechtějí zdržovat cviky proti dvojité bradě a řešením je pro ně operativní odstranění podbradku. Tato metoda může být rychlá a na nějakou dobu i účinná, ale problém řeší pouze esteticky a nezaručí, že se vám za pár let druhá brada nevrátí. 

Zlatou střední cestu představují naše winshapers. Ušetří vám plno peněz, které byste utratili za drastické zákroky, i spoustu času stráveného cvičením. Žvýkat totiž můžete při jakékoliv aktivitě. Posílíte svaly horní i dolní čelisti a budete sledovat, jak podbradek postupně mizí.

Podpořte zdravý spánek

Chrápání a spánková apnoe ohrožují kvalitu nejen vašeho spánku, ale i těch okolo vás. Pokud vy nebo váš partner máte problémy s chrápáním, jistě dobře znáte narážky a potyčky s tím spojené. Jeden si spokojeně spí, zatímco ten druhý se ho uprostřed noci snaží přimět, aby se alespoň otočil na bok, než se mu podaří usnout.

Nejde však jen o nepříjemnosti způsobené druhým. Chrápání může přerůst ve spánkovou apnoe, která může být velmi nebezpečná. Během ní dochází k charakteristickému přerušování dechu, jehož následkem je nedostatečné okysličení organismu a následné časté buzení. 

V krajních případech se situace musí řešit používáním kyslíkové masky během spánku nebo dokonce operací. Nemusíte však hned spoléhat na tak invazivní řešení spánkové apnoe a chrápání. Náš posilovač čelistí má potenciál přinést způsob jak přestat chrápat a zamezit nebezpečnému přerušení dýchání během spánku. Jen pár minut denně udělá obrovský rozdíl.

Získejte krásný a zdravý úsměv

Když nějaký sval používáte, stane se přirozeně silnějším. Se zuby a dásněmi je to zrovna tak. Oslabené dásně jsou náchylnější k zánětům a následné paradentóze, při které může člověk o zuby dokonce přijít. Zuby pak těžko odolávají působení plaku a nežádoucích bakterií, jejichž působení na nich tvoří kazy.

Každý zubař vám řekne, že základem toho, jak mít zdravé zuby a dásně je patřičná zubní hygiena. Ta však nezahrnuje pouze klasický zubní kartáček, ale také ty mezizubní. Kromě nich by ve vaší sadě neměl chybět ani kartáček jednosvazkový, se kterým se dostanete i do špatně přístupných míst. Samozřejmostí jsou také pravidelné návštěvy dentální hygieny a preventivní prohlídky.

Základem krásného úsměvu však není jen hygiena. Pokud máte pocit, že byste pro vaši ústní dutinu měli udělat ještě něco navíc, winbuilders a winshapers jsou přesně pro vás. Jejich žvýkáním vaše zuby a dásně přirozeně zatížíte, díky čemuž se mohou stát silnější a odolnější vůči kazům.

Mladší s každým kousnutím

S narůstajícími nároky na reprezentativní, mladý a autoritativní vzhled každým rokem roste i poptávka po plastických operacích. Lidem začíná být jasné, že mladistvá vizáž se odráží hlavně na obličeji a jeho rysech, a tak zkoumají způsoby, jak tyto kontury vypracovat. 

Někdo se obrací dovnitř a spoléhá na zdravý životní styl, který nepochybně představuje skvělý způsob jak vypadat mladě dlouhá léta a dokonce se tak i cítit. Nicméně to, že nebudete mít vrásky a povislou kůži nedokáže stoprocentně zaručit. Řada lidí a zejména žen se spoléhá na odstranění vrásek chirurgickou cestou nebo za pomocí botoxu.

Jde však o velmi invazivní způsob, který v mnoha případech nemá úplně ideální výsledky. Zde vstupují na scénu naše winbuilders a winshapers. Jejich výrazným benefitem je mnohonásobně nižší cena, než vám nabídne plastická chirurgie – stačí pár minut žvýkání denně a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.